Famílies Nombroses critica que el Govern suprimeixi el seu nom a la Llei de Famílies desoint el col·lectiu i el Consell d’Estat

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya juntament amb la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) han rebut amb malestar l’aprovació de la Llei de Famílies per part del Govern suprimint el nom de famílies nombroses i el títol oficial que les reconeix com a tals. que, segons el parer de les entitats, suposa desoir l’opinió de les famílies i també dels experts, com el Consell d’Estat, que han rebatut aquest canvi per no tenir arguments o raons que ho justifiquin.

El projecte de llei elaborat pel Ministeri d’Ione Belarra va tornar ahir al Consell de Ministres per a la seva aprovació en segona volta, i ho ha fet sense grans canvis, segons ha informat el Govern, llevat de “qüestions que afecten l’àmbit competencial” i alguna una altra qüestió relativa a l’autoritat de pares i mares que no ha estat gaire detallada.

Així, el projecte queda ja llest per anar al Congrés dels Diputats i iniciar el tràmit parlamentari, i manté la idea inicial de suprimir la denominació de famílies nombroses i la creació d’una nova de “Famílies amb més necessitats de suport a la criança” , en què s’inclouran les famílies nombroses juntament amb altres famílies amb diferents circumstàncies especials, com les monoparentals amb dos fills o les que hagin patit violència de gènere, entre d’altres.

La FANOC i la FEFN lamenten que no s’hagin tingut en compte totes les veus crítiques amb el canvi de nom, que ha estat àmpliament rebutjat per les famílies nombroses, a través de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) i les associacions que la integren. Aquestes organitzacions familiars, a més de famílies a títol particular, van presentar una pluja d’esmenes i van emprendre una recollida de signatures que ja ha aconseguit més de 70.000 signatures, defensant el manteniment de la denominació i concepte de família nombrosa que des de fa dècades reconeix aquestes famílies .

La FEFN argumenta aquesta petició en què les famílies nombroses fan una aportació especial a la societat a través dels seus fills, que ha de ser reconeguda i recolzada també de manera especial. Aquest mateix argument ha estat assenyalat pel Consell d’Estat al seu informe de la Llei, en què destaca l’aportació especial que fan les famílies nombroses a la societat en forma de capital humà, “una circumstància particular i exclusiva que distingeix aquest col·lectiu respecte als altres”, i que, per al Consell, ha de ser tinguda en compte, sense perjudici que es recolzi altres famílies.

Precisament el Consell d’Estat ha estat un dels més clars respecte a la inconveniència de suprimir l’actual Títol de Família Nombrosa, que considera que no està justificat, “no hi ha cap explicació dels motius que fonamenten aquesta decisió” -explica-, insta el Govern a replantejar-s’ho.

Aquest organisme, el màxim òrgan consultiu del Govern, ha examinat la Llei i en el seu dictamen “ataca” diversos aspectes. Sobre el relatiu a les famílies nombroses, destaca la incongruència de la Llei en parlar del problema demogràfic i no reconèixer degudament l’aportació especial de les famílies nombroses; i també posa de manifest l’innecessari d’eliminar el títol de família nombrosa i crear-ne un altre per reconèixer altres situacions familiars, quan aquestes últimes, les seves necessitats, es poden donar suport sense necessitat d’esborrar el reconeixement específic a les famílies nombroses: “la conservació de la condició de famílies nombroses, com a col·lectiu al qual s’adreça una acció protectora específica, no és incompatible amb el reconeixement a una nova categoria de famílies amb necessitats especials de suport a la criança, ni amb la creació d’un títol propi d’aquestes, ni amb la creació d’un títol propi de famílies monoparentals, tal com preveu l’avantprojecte de llei.

La FEFN valora aquest reconeixement del Consell d’Estat i lamenta que el Govern no ho tingui en compte, menyspreant aquesta aportació més gran que fan les famílies nombroses a la societat, reconeguda per una Llei específica que li atorga alguns beneficis socials, és a dir, que gaudeix de reconeixement jurídic propi al nostre país i que també existeix, com destaca el Consell d’Estat en el seu dictamen, a països del nostre entorn euoropeu, com França, Portugal, Luxemburg, Holanda, Grècia, Bèlgica o Itàlia, entre d’altres.

Caos administratiu

El canvi de nom ha estat rebutjat també per diverses comunitats autònomes, per una qüestió de fons i pel que suposa a efectes pràctics i pressupostaris. En aquest sentit, la FEFN augura seriosos problemes administratius i de gestió dels nous reconeixements familiars, per aquest canvi de denominació “absurd i sense sentit”, que s’ha fet a nivell nacional i que s’enfrontarà a la realitat de cada comunitat autònoma, amb l’existència de carnets de monoparentals en algunes, certificats de família nombrosa digitals que s?acaben de crear en altres, i l?anunci de comunitats, com Madrid, que assegura que mantindrà el Títol de Família Nombrosa. La FEFN tem que les perjudicades de tot aquest embolic burocràtic siguin les famílies, que triguen a tenir el seu reconeixement oficial i, per tant, no puguin accedir als beneficis.

La FEFN confia que els grups polítics puguin introduir esmenes que permetin modificar la Llei en el tràmit parlamentari perquè es mantingui el Títol de Família Nombrosa respectant-ne la denominació i els beneficis que reconeixen aquestes famílies de manera justa per la seva especial contribució a la societat . Des que es va conèixer el projecte de llei, la Federació s’ha reunit amb grups parlamentaris per demanar-los suport al respecte.

Deixa un comentari

X