Estat d’Alarma: El Govern permet anar a comprar amb nens en els casos en què no hi hagi una altra opció

Les famílies amb fills menors que no puguin deixar-los sols a casa o en companyia d’alguna altra persona, podran dur-los a fer la compra durant l’Estat d’Alarma decretat pel Govern davant la crisi sanitària. El Govern ha introduït una modificació en el Decret que establia les normes per sortir al carrer aquests dies, davant la petició de moltes famílies monoparentals o aquelles en què un dels dos progenitors ha de seguir anant a treballar i l’altre romandrà a casa amb els petits.

Així, en l’article 7.1 de l’esmentat Decret s’ha introduït una modificació per incloure una referència als menors, quedant redactat així: «1. Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats -referit a les activitats permeses: compar aliments, anar al metge, etc-, que hauran de realitzar individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada ».

Malgrat aquest permís, donada la situació el recomanable és evitar-ho al màxim. En cas que calgui portar els nens a fer la compra, perquè no hi hagi alternativa, s’han d’extremar al màxim les precaucions i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. S’ha de comprar l’imprescindible i fer-ho en el menor temps possible (s’aconsella portar una llista del què és necessari), guardar les distancias de seguretat, etc.

Feu un comentari