Es manté fins a l’1 d’abril la bonificació a les quotes a la Seguretat Social en contractes de cuidadors

La bonificació del 45% en les quotes a la Seguretat Social per a famílies nombroses per contractació de persones de suport a la llar seguirà vigent fins que es produeixi el desenvolupament reglamentari de les bonificacions del 30-45% subjectes a renda o patrimoni d’abril del 2024.

La bonificació del 45% és un dret recollit des de la seva aprovació a la Llei de Famílies Nombroses per a les famílies que contractin personal de suport a la llar, però el 2022 el Govern el va suprimir dins del nou decret que regula els drets d’empleats de la llar. Aquesta supressió va ser denunciada per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, considerant que amb això es treien suports a la conciliació a les famílies nombroses, les que més necessitats tenen de conciliació.

La supressió d’aquest dret afectava nous contractes, és a dir, els anteriors a la normativa mantenen el 45% de bonificació, però en els posteriors ja no s’aplicaria aquesta reducció; tot i això, aquest canvi no ha estat efectiu, ja que el Govern no ha desenvolupat encara les noves bonificacions, les que seran del 30/45% i dependran de la renda i el patrimoni.

Aquesta circumstància, és a dir, el retard en el desenvolupament reglamentari de les noves bonificacions, ha quedat recollida a la disposició final onzena del Reial Decret 11/2023 i suposa que provisionalment les famílies nombroses mantenen la bonificació del 45% en les quotes a la Seguretat Social a les noves contractacions d’empleades de la llar fins a l’abril d’aquest any i s’aplica amb caràcter retroactiu a aquelles famílies que tinguin dret a aquesta bonificació, amb contractes recents i no haguessin demanat aquesta bonificació per entendre que ja no s’aplicava.

Feu un comentari