Permís maternitat/paternitat

Estàs a favor de que les mares i els pares amb família nombrosa tinguin un permís més llarg de maternitat / paternitat, per haver d'atendre més infants a més del nou nadó?

Feu un comentari