En quines ocasions es deixa de ser família nombrosa?

Quan parlem de família nombrosa, és més comú que la gent sàpiga quan s’atorga aquest títol i quins són els requisits necessaris per poder ser família nombrosa. Tot i això, és més freqüent que es desconegui en quin moment una família deixa de ser considerada números i en conseqüència deixar de gaudir dels beneficis que això atorga.

Avui parlarem dels casos en què es deixa de ser família nombrosa, i per això prendrem com a punt de partida la darrera actualització de la normativa que afecta el col·lectiu, en la qual hi va haver grans canvis respecte a la situació anteriors.

La Llei  40/2003, de 18 de novembre, és l’actual Llei de Protecció a les Famílies Nombroses. S’hi especifica que una família deixa de ser família nombrosa quan a casa deixen d’haver-hi tres fills menors de 21 anys o de 26 en cas de continuar estudiant.

L’agost del 2015 va marcar un abans i un després per a totes les famílies nombroses d’Espanya.

La Ley 26/2015, del 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància ia l’adolescència, va establir que el títol de família nombrosa es mantindria fins que el fill menor complís 21 anys o 26 anys en cas de continuar estudiant. A partir d’agost de 2015 això es va veure modificat per la llei 40/2003.

Aquest canvi es va fer perquè tots els fills d’una família nombrosa poguessin gaudir dels mateixos beneficis que els germans.

Aquesta modificació va afectar totes les famílies que en data 1 dagost de 2015 tinguessin el títol de família nombrosa en vigor ia les quals a partir daquesta data ho sol·licitin per primera vegada. Aquest canvi també va afectar positivament les famílies nombroses de categoria especial, ja que els conserva aquesta condició d’especial fins que l’últim fill arribi a l’edat que marca la llei.

Així, el primer cas en què es perd la condició de família nombrosa és quan el fill més petit arriba a l’edat de 21 o 26 anys en cas d’estar cursant estudis.

Quins altres casos hi ha?

A banda de l’edat i els estudis dels fills, hi ha altres factors que influeixen per poder accedir o perdre el títol, o perquè un fill pugui continuar en aquest títol de família nombrosa. Vegem en quins casos:

Ingressos familiars: encara que una família de categoria especial no perd aquesta categoria fins que el darrer fill compleixi l’edat requerida, si a aquesta categoria s’hi accedeix per la renda familiar, aquesta es pot perdre si la situació econòmica de la família millora. Per això la renovació del carnet serà anual o bianual per poder comprovar aquesta situació.
Ingressos dels fills: com hem comentat abans, els fills es poden mantenir al títol de família nombrosa fins als 26 anys en cas de cursar estudis. Però si entre els 21 i 26 anys el fill treballa i percep uns ingressos més grans a l’IPREM  estipulat, també haurà de sortir del títol.
Separació: Si una família passa per un procés de separació o divorci també es perdrà el títol de família nombrosa i serà un dels pares amb els fills el que haurà de renovar el títol com a nova unitat familiar. En aquest cas, és imprescindible presentar la resolució judicial de separació. (no serveixen els acords privats davant de notari)
Discapacitat: Si una discapacitat dóna accés al títol i aquest grau es perd posteriorment en una revisió, també afecta el títol de família nombrosa ja que el grau de discapacitat dóna accés a aquest títol oa la possible categoria especial.

S’ha de tenir en compte que segons la normativa una família té un termini de fins a 3 mesos per informar l’administració dels possibles canvis que afectin la condició de família nombrosa.

Aquests són els casos en què el títol de família nombrosa es pot veure anul·lat. Des de FANOC, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres si tens algun altre dubte per poder ajudar-te a resoldre’l.

Deixa un comentari

X