Els pares que hagin reclamat per via judicial el complement per fills a la pensió tindran dret a ser indemnitzats

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha reconegut una indemnització per als pares que hagin reclamat per via judicial el complement per fills a la pensió, un plus que han de rebre en reconeixement a la seva aportació demogràfica a la societat, igual que les mares, però que en molts casos no se’ls aplica, per la qual cosa han de recórrer als tribunals.

El TJUE determina ara en una sentència  (Veure sentencia) que aquests homes no només tenen dret a rebre de l’Administració aquest complement, que se’ls ha d’aplicar de manera automàtica, sinó també a «una indemnització que permeti compensar íntegrament els perjudicis patits efectivament com a conseqüència de la discriminació, segons les normes nacionals aplicables, incloses les costes i els honoraris d’advocat en què l’interessat hagi incorregut en ocasió del procediment judicial».

El complement per fills a la pensió va ser creat pel Govern el 2016, com a mesura de discriminació positiva de les mares per afrontar la bretxa salarial de les dones, però l’any 2019 el Tribunal Europeu ho va declarar discriminatori, ja que anava en contra del principi d’igualtat de tracte en matèria de Seguretat Social de la Unió Europea. Aquest Tribunal va considerar llavors que s’havien d’aplicar igual a homes i dones, encara que això no va impedir que molts homes s’hagin vist privats d’aquest complement, que en molts casos han hagut de reclamar per via judicial.

Aquest últim pronunciament de la justícia europea s’ha donat arran del cas d’un pare amb 2 fills que es va veure obligat a reclamar a la Seguretat Social el complement de paternitat a la pensió d’incapacitat. El demandant la va obtenir en primera instància, però no així la indemnització que també reclamava, per la qual cosa va decidir acudir al Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que va plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per resoldre si procedia indemnitzar als afectats pels danys i perjudicis causats. El TJUE ha dictaminat que sí que té dret a «una indemnització que permeti compensar íntegrament els perjudicis patits efectivament», incloses els costos i els honoraris de l’advocat, segons indica la sentència.

Complement per reduir la bretxa de gènere (a partir de febrer 2021)

Si has tingut un o més fills i vas sol·licitar el complement a partir de febrer de 2021 pots sol·licitar el “complement per reduir la bretxa de gènere”, juntament amb el tràmit de sol·licitud de la teva pensió de jubilació, incapacitat o viduïtat. Aquest complement va entrar en vigor el febrer del 2021 i beneficia les pensions aprovades a partir d’aquesta data. El procediment és diferent, ja no pots reclamar l’anterior, només hauràs de demanar el nou complement que pots sol·licitar juntament amb la teva pensió contributiva de jubilació, incapacitat o viduïtat, si has tingut un fill o més i tens dret a la pensió.

Pots veure aquí com sol·licitar-lo.

Nova discriminació

El complement per fills a la pensió suposa un increment mensual de 30,40 euros a la pensió mensual per cada fill que s’hagi tingut, fins a un màxim de 4 fills. Així, un pare o una mare amb 3 fills, jubilat a partir del febrer del 2021, data en què va entrar en vigor el nou complement -reformulat a partir de l’anterior del 2016- percebrà 91,20 euros més al mes, i si n’hi ha tingut 4 o més fills, percebrà un plus de 121,6 euros. Al seu dia, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses va denunciar la discriminació de les famílies amb 5 o més fills en aquest complement, en limitar-se a un màxim de 4 fills i no veure compensada de forma justa i objectiva la seva aportació demogràfica més gran a la societat.

Feu un comentari