El permís de paternitat serà de 8 setmanes a partir de l’1 d’abril i s’ampliarà progressivament fins a arribar a les 16 el 2021

El Govern va aprovar el 1 de març en un dels últims Consells de Ministres de l’actual legislatura un Reial Decret amb diverses mesures tendents a aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i drets entre homes i dones. Entre elles, es troba l’ampliació del permís de paternitat, una mesura que ja estava recollida en el projecte de pressupostos generals de l’Estat que no va ser aprovat i que l’executiu ha decidit tirar endavant tramitant d’aquesta forma.

L’ampliació del permís de paternitat es farà de forma progressiva fins a aconseguir, en el termini de tres anys, les 16 setmanes que tenen les dones per maternitat. Així, el 2019 els homes comptaran amb 8 setmanes de permís per naixement o adopció d’un fill; el 2020 els pares passaran a tenir 12 setmanes i en 2021, els pares disposaran d’una baixa de paternitat de 16 setmanes. El permís de paternitat de 8 setmanes es començarà a aplicar a partir de l’1 d’abril, segons recull el decret publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 7 de març (Veure BOE).

La vicepresidenta ha destacat que “la maternitat no pot ser una arma en contra del desenvolupament laboral i professional de la dona”, sinó que és “una opció davant la qual tots ens hem de fer corresponsables” per tractar-se d’una cosa que afecta el futur de tots, ja que d’això depèn el relleu de població.

Cura de familiars amb discapacitat o dependència

El Govern ha aprovat altres mesures emmarcades també en el seu compromís amb la igualtat, com la possibilitat que les dones que han deixat de treballar per cura d’un familiar amb discapacitat o dependència, puguin donar-li continuïtat a la seva cotització i no pateixin discriminació a l’hora de cobrar la pensió. Això es farà a través de “la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l’Administració General de l’Estat”, segons ha informat l’Executiu.

La vicepresidenta del Govern ha explicat que hi ha una gran bretxa en les pensions d’homes i dones, que s’ha situat entre els 300 i els 370 euros, a causa d’aquesta interrupció de l’activitat laboral de moltes dones. Ha assegurat que el gruix de les persones que es dediquen a la cura de familiars són dones, que estan sent discriminades econòmicament per atendre familiars que necessiten de les cures d’una persona, quan en realitat haurien de tenir el reconeixement i agraïment de la societat per la tasca que estan exercint.

Feu un comentari