El Govern facilitarà l’accés a la Renda Garantida a famílies nombroses

Notícia de europapress.es

Col·lectius vulnerables podran compatibilitzar la prestació amb contractes a temps parcial

La Generalitat ha aprovat el 28 d’abril per acord de govern el reglament de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), segons el qual col·lectius com famílies nombroses o aturats majors de 55 anys podran compatibilitzar l’ajuda amb contractes a temps parcial, facilitant així el seu accés a la prestació.

Segons recull l’acord, el nou reglament, que actualitza la llei de Renda Garantida aprobada el 20 de juliol de 2017, també concreta facilitats per a les dones víctimes de violència masclista, ha anunciat aquest dimarts a la roda de premsa posterior al consell executiu la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó.

L’ajuda també serà compatible amb el treball intermitent, prenent en compte únicament els dies de cotització efectiva i es computaran per mesos naturals els dies discontinus, amb l’objectiu de no perjudicar “les persones treballadores amb jornades molt reduïdes i de molt curta durada”

Així, el nou desenvolupament normatiu recull el funcionament de la Renda garantida de ciutadania –com requisits d’accés, règim econòmic, finançament, entre d’altres– i també alguns aspectes nous de la prestació, que requeria d’una major concreció “per a una millor i més efectiva aplicació “, ha indicat el Govern.

ALTRES NOVETATS

A més de la compatibilitat de la feina parcial amb la RGC per a famílies nombroses i majors de 55 en atur –que ja existia per a famílies monoparentales– el reglament inclou novetats per a persones en formació o usuàries de serveis residencials.

S’incorpora la “compatibilitat i no deducció” de les prestacions econòmiques de formació professional, tant inicial com per a l’ocupació, vinculades a la millora de les competències professionals; i s’estableixen circumstàncies d’excepcionalitat per a menors de 23 anys en situació de risc social.

Pel que fa a les persones que viuen en un servei residencial, la nova normativa concreta que “el caràcter temporal o permanent es determinarà en funció de les circumstàncies de la persona i no del tipus de servei residencial”.

El passat 1 d’abril la RGC va entrar en la seva quarta i última fase d’implementació, que comporta un increment de la quantia fins al 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC).

Actualment hi ha a Catalunya 81.636 expedients de Renda garantida de ciutadania, que corresponen a 127.711 beneficiaris, la nòmina d’abril arriba a prop de 31,5 milions d’euros.

Feu un comentari