El Bo Social de la llum es prorroga automàticament fins al setembre davant la crisis del coronavirus

Les famílies que hagin de renovar el Bo Social de l’electricitat en els pròxims mesos, no hauran de preocupar-se d’això en aquests moments. Davant l’Estat d’Alarma decretat per a tot el país com a conseqüència del coronavirus, el Govern ha establert que el bo es prorrogarà automàticament fins al 15 de setembre de 2020.

Dins de tots els beneficiaris, les famílies nombroses estaven exemptes de renovar el bo social, llevat del cas de caducar el títol oficial de família nombrosa; però, ara quedaran exemptes encara que aquest no estigui en vigor.

La pròrroga del bo social de l’electricitat està recollida al BOE d’avui, dins el Decret de Mesures Urgents per fer front a l’impacte social i econòmic de la crisi sanitària pel Covid19. En el mateix Decret s’inclou també en matèria d’energia la prohibició de tallar el subministrament als col·lectius que no puguin pagar com a conseqüència de la situació actual. Aquesta prohibició en el tall del subministrament serà d’un mes, prorrogable, i és aplicable també a altres subministraments bàsics per als ciutadans, com són l’aigua i el gas.

A més, el preu de la bombona de butà i de gas, dels consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs (TUR), no es pot incrementar durant 6 mesos.

Veure el BOE aquí.

2 comentaris a “El Bo Social de la llum es prorroga automàticament fins al setembre davant la crisis del coronavirus”

    • Hola, Jenny, tienes la versión en castellano en la parte superior de la página, donde pone CAT/ES. Marca ES y verás la misma información en castellano. De esta noticia la puedes ver aquí.

      Respon

Feu un comentari