El 92% de les famílies nombroses de Catalunya en contra que se suprimeixi el títol de família nombrosa

Així ho manifesten en una enquesta realitzada per l’associació de famílies nombroses de Catalunya (FANOC) entre dotze mil famílies associades.

L’avantprojecte de Llei de Famílies del Govern espanyol proposa substituir l’actual títol de família nombrosa per un altre diferent anomenat “títol de famílies amb necessitats especials de suport a la criança”, en el qual inclou tot tipus de situacions familiars amb necessitats diferents.

L’associació FANOC demana a la Generalitat que defensi al projecte de llei espanyola de famílies, que es tramitarà ara en el congrés per via d’urgència, el model actual de Catalunya, en el qual coexisteixen un títol per a famílies nombroses i un altre diferent per a llars monoparentals. Així ho demanarà també a tots els partits catalans amb representació en el Congrés i el Senat.

El Govern espanyol assegura que totes les famílies nombroses seguiran incloses en el nou títol que proposa, la qual cosa, segons el parer de FANOC, és una manera d’estigmatitzar a totes aquestes llars amb tres o més fills, qualificant-los de problemàtics d’entrada. Hi haurà llars amb necessitats especials de suport a la criança i altres que no, igual que entre els qui tinguin un o dos infants.

Algunes declaracions de representants d’Unidas Podemos ja van expressar que aquest nou títol haurà de regular-se perquè només puguin acollir-se les famílies amb ingressos molt baixos. “Això ens genera ja una desconfiança gran sobre les intencions de l’Executiu, que van en la línia d’eliminar la universalitat per a les famílies nombroses”, afirma Raul Sanchez, director de FANOC. “Aquesta mesura aniria en direcció totalment contrària del que succeeix en el nostre entorn europeu, on les prestacions són universals per a totes les famílies amb fills a càrrec, mesura que aquest projecte de llei ha rebutjat per a Espanya, malgrat que ho hem demanat totes les organitzacions d’infància i famílies”.

D’altra banda, en aquest nou títol de “famílies amb necessitats de suport a la criança”, a més de les llars que tenen necessitats diferents en raó del seu major nombre de membres, com les famílies nombroses, el govern inclou també a les llars monoparentals amb dos fills, a dos progenitors amb dos fills quan un tingui una discapacitat, a dos progenitors amb dos fills i que hi hagi una víctima de violència de gènere, a dos progenitors amb dos fills acollits… “Són situacions diferents, necessitades de mesures específiques, que són tractades de la mateixa manera, i a sobre sense modificar per a res cap dels beneficis existents fins ara”, conclou el director de FANOC.

Per això, des de l’associació de famílies nombroses demanen que les famílies monoparentals amb un o dos fills tinguin a Espanya el seu propi “títol de família monoparental”, com ja succeeix en diverses Comunitats Autònomes, amb un conjunt de mesures adaptades a les seves necessitats específiques, com a llars petites amb només un progenitor, i amb grans problemes de conciliació i de recursos econòmics.

També demanen que el títol de família nombrosa actual actualitzi les seves prestacions, que van ser establertes ara fa vint anys. “L’objectiu d’aquest títol hauria de ser evitar que les llars amb més fills a càrrec siguin penalitzades i discriminades en raó de la seva major grandària, per exemple, en els consums bàsics (aigua, llum, electricitat), impostos, accés a l’habitatge, etc.; un tracte injust que en aquests vint anys s’ha empitjorat encara més”, segons manifesten des de FANOC.

 

Feu un comentari