El 58,6% de les famílies nombroses catalanes en contra de la jornada intensiva escolar al setembre

  • Consideren que finalitzar l’escola a les 13 hores durant tot el mes perjudicarà la seva conciliació i els causarà més despeses.

  • En canvi, els sembla positiu l’avançament de l’inici de curs a primers de mes.

Una enquesta de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) entre 300 famílies nombroses representatives mostra que gairebé el 60% d’aquestes llars consideren que reduir l’horari escolar durant tot el mes de setembre, com ha proposat el Departament d’Educació, serà un impediment per a la seva conciliació, ja que els obligarà a canviar horaris i en alguns casos a sol·licitar reducció de jornada. La majoria desconfia que el Departament destini els recursos promesos per a organitzar activitats extraescolars de qualitat suficient, i temen que a les tardes converteixin les escoles en sols un ‘aparcament’ de nens, la qual cosa perjudiqui les seves oportunitats educatives.

Per aquests motius consideren que la reducció de la jornada escolar acabarà repercutint en el pressupost familiar, amb un augment de la despesa que serà molt difícil d’assumir per a unes llars dels quals, més de la meitat, declaren moltes dificultats per a arribar a fi de mes.

En canvi, la majoria considera positiu per a la seva conciliació que el curs s’avanci al 5 de setembre en primària, ja que se’ls fa molt difícil atendre els nens alhora que treballar durant la primera quinzena d’aquest mes, com succeïa fins ara.

FANOC demana al Conseller d’Educació que suprimeixi la jornada escolar intensiva que ha aprovat per al mes de setembre a les escoles de Catalunya, ja que tindrà un efecte negatiu en les taxes de risc de pobresa infantil i exclusió social de les llars amb més fills, en augment en els últims anys. Així pot veure’s per exemple en el recent informe de 2021 de la Fundació FOESSA on les taxes de l’exclusió social de les llars amb nens i adolescents és del 40%, el doble que les famílies sense fills, i més intensa en les llars monoparentals i les famílies nombroses, on 1 de cada 2 famílies es troba ja en exclusió social.

FANOC es refereix també al recent estudi de ESADE, en el qual es constata que la jornada intensiva a les escoles perjudica els alumnes, les famílies i l’economia, ja que repercuteix directament en la logística laboral dels pares i acaba generant una bretxa de gènere i econòmica, depenent de si la família té xarxa familiar o els recursos necessaris per a assumir la cura dels nens a la tarda.

Feu un comentari