Dia Internacional de la Família: Una prestació mensual per fill i poder conciliar, les mesures més importants per a les famílies nombroses

Un sondeig de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses situa en l’econòmic, “l’arribar a fi de mes”, el principal problema de les famílies nombroses

Les associacions de famílies nombroses demanen al Govern que equipari a Espanya amb la resta d’Europa i inclogui en la futura Llei de Famílies l’ajuda mensual per fill per a totes les famílies

La mitjana de fills de les famílies nombroses catalanes és de 3,2

La prestació mensual per fill per a poder cobrir les seves necessitats més importants és la mesura de suport més valorada per les famílies, segons un sondeig realitzat per les associacions que componen la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, amb motiu del Dia Internacional de la Família, que se celebra diumenge 15 de maig.

L’enquesta, en la qual han participat prop de 600 famílies nombroses, deixa clar que l’econòmic, concretament “l’arribar a fi de mes”, és la qüestió més important per a les famílies avui dia, segons assenyalen el 59% de les llars, i en clara coherència amb això, els enquestats han assenyalat també de manera majoritària (48,4%), com la mesura més important per a les seves famílies la prestació per fill, una mesura que tenen la majoria de països d’Europa i que permet cobrir en part les despeses bàsiques dels fills quant a alimentació, educació, vestit, etc.

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses ha volgut sondejar a les famílies, en el marc del Dia de la Família, a fi de conèixer les principals necessitats que tenen, on radica la seva principal dificultat (economia domèstica, ocupació, habitatge, conciliació…) i quina mesura de política familiar valorarien més. La FEFN considera que el resultat del sondeig “deixa molt clar el pes que té l’econòmic en les famílies nombroses, llars amb un volum de despesa important, que viuen al dia”, destaca el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

A més, la FEFN considera també provada la demanda social que hi ha sobre la prestació universal per fill, una de les reivindicacions familiars històriques, ja que existeix en la majoria de paises europeus de tot signe polític, que entenen la despesa en família com una inversió.

“Renda criança” en la Llei de Famílies

La FEFN confia que aquesta prestació sigui inclosa en la nova Llei de Famílies, que, segons va anunciar ahir la ministra Ione Belarra podria anar al Consell de Ministres com a avantprojecte de llei al setembre. La mateixa ministra va defensar la mesura en parlar d’una “Renda Criança” per a totes les famílies, en forma de renda mensual de 100 euros per cada fill, que s’incrementaria a 125 euros en el cas que hi hagi discapacitat. La FEFN considera que “seria una mesura fonamental per a fer costat veritablement a les famílies, a totes les famílies, sense distinció, esperem que no quedi en mera intenció i que si es fa no torni a haver-hi limitis de renda com ha passat amb el complement d’infància, molt necessari però que no arriba a tots”, destaca el president. Enfront d’això, la prestació universal que defensa la FEFN segueix el model de la majoria de paises d’Europa, és a dir, està concebuda com una prestació per a garantir les despeses de criança d’un nen i al no estar limitada per renda, arriba a tots els nens sigui com sigui la situació de la seva família, perquè tots tinguin cobertura. A més, “aquesta fórmula, l’Estat reconeix i compensa econòmicament a les famílies pel capital humà que estan aportant a la societat”, explica José Manuel Trigo.

Conciliació, ocupació i habitatge

El sondeig realitzat per la FEFN revela també que la conciliació és la segona preocupació de les famílies nombroses, ja que l’assenyala com a problema el 27% d’elles. Molt per sota queda l’ocupació, quant a la dificultat de no tenir-lo o tenir-lo en condicions precàries, que només han indicat el 7,8% de les famílies. L’habitatge, una altra qüestió important per a les famílies i, especialment per a les famílies nombroses, es queda en últim lloc com a “problema”, ja que només ho consideren així un 5,8% de famílies.

La FEFN considera molt significatiu que per a gairebé un terç de les famílies nombroses la seva major preocupació siguin les dificultats per a conciliar; de fet, un 18% de les famílies es decanta per iniciatives que els permetin conciliar de manera real, a l’hora de triar la mesura de política familiar que seria més important per a la seva família.

Feu un comentari