Dia de la Conciliació: Demanem que les mesures tinguin en compte el nombre de fills

Reclamem per a aquestes llars una ampliació del permís per naixement i del permís retribuït de 7 dies per a poder cuidar adequadament de cada fill

Les dificultats per a conciliar són una de les principals preocupacions de les famílies nombroses i una de les raons per les quals moltes famílies no tenen més fills

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) se suma a la reclamació que fa avui la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, que representa a més de 700.000 famílies nombroses, per a demanar al Govern polítiques de conciliació que tinguin en compte la realitat d’aquestes llars i que incloguin una certa proporcionalitat en funció del nombre de fills, per a poder atendre a tots adequadament.

FANOC fa aquesta reclamació coincidint amb el Dia Nacional de la Conciliació i la Corresponsabilitat, que se celebra avui 23 de març, per a insistir en la necessitat de continuar treballant en una qüestió que encapçala les raons per les quals a Espanya no es tenen més fills. Segons l’Enquesta de Fecunditat de l’INE dels últims anys, i salvant la situació especial de la pandèmia, l’econòmic, l’ocupació i les dificultats per a conciliar vida familiar i laboral són els principals motius per a no tenir més fills entre les menors de 30 anys, i la segona raó en el cas de les quals tenen entre 30 i 39 anys.

La conciliació és també una de les grans preocupacions de les famílies nombroses, tal com revela l’estudi sobre aquestes llars elaborat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN); ja ho era abans i es va accentuar durant la pandèmia, que va ajudar a visibilitzar el problema de la conciliació de la vida laboral i familiar, especialment en les famílies nombroses, on les dificultats per a compaginar les obligacions laborals i l’atenció i cura dels nens van ser la principal font d’estrès: un 53,5% d’aquestes llars, és a dir, més de la meitat, va assegurar que el que més els va afectar emocionalment va anar no poder “atendre bé les responsabilitats familiars i laborals”, per damunt fins i tot de la por al contagi.

Deixant enrere la pandèmia, que va ser una situació extraordinària, no es pot oblidar la pressió que han viscut milers de famílies en relació amb la conciliació, que és un problema molt seriós perquè afecta a totes les famílies des del primer fill, però que s’agreuja en el cas de les llars on hi ha més fills. «Durant el confinament comprovem com el nombre de fills compta, per la qual cosa les famílies nombroses vam tenir moltes més dificultats i problemes, que es van fer llavors visibles», assenyala Emilia Tarifa, presidenta de FANOC. “En una família nombrosa tot es multiplica per 3, 4, 5, etc. i els pares i mares s’organitzen per a compaginar horaris laborals amb els escolars, però no poden fer miracles i dividir-se de manera infinita; la seva situació és especial i el suport ha de ser-ho en la mateixa mesura”, destaca el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

Per això, i en relació amb les últimes mesures anunciades pel Govern, demanem que es tingui en compte les especials necessitats d’aquestes llars a l’hora d’accedir al permís per naixement o al permís retribuït de 7 dies per cura d’un familiar malalt no greu, la mesura que va anunciar al febrer la ministra Ione Belarra. “El mateix que ja s’està fent amb famílies en circumstàncies especials, com les monoparentals, hauria de fer-se per a aquelles llars amb major nombre de fills a càrrec», assenyala Emilia Tarifa, presidenta de FANOC.

Una setmana més per naixement

Així, la FEFN demana que el permís de naixement, que el Govern té intenció d’ampliar a 6 mesos, s’incrementi en una setmana més per a cada progenitor en el cas de famílies nombroses, en línia amb el que acaba de plantejar en el Congrés per a les famílies amb un sol progenitor, que tenen menys possibilitats per a atendre les necessitats de conciliació. “En el nostre cas, hi ha més nens als quals atendre i aquesta realitat no pot obviar-se perquè tots tenen necessitats de cura, tots els fills compten. Quan arribes a casa amb un nounat i tens més fills, no pots oblidar-te d’ells i centrar-te en el bebè, has de cuidar de tots”, destaca el president de la Federació.

Quant al permís retribuït de 7 dies per cura de familiars amb malaltia no greu, la FEFN destaca que aquest permís no pot ser del mateix nombre de dies si tens un fill que si tens 4; cal incrementar el nombre de dies per a ser justos perquè si no, s’està discriminant una vegada més a les famílies nombroses. La proposta de la FEFN és que es contempli un increment per fill d’almenys dos dies, el mateix temps que el Govern té previst recollir en el cas que l’atenció de les necessitats familiars obligui a desplaçar-se a una altra Comunitat Autònoma.

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses confia que el Dia Nacional de la Conciliació i la Corresponsabilitat serveixi per a fer reflexionar al Govern sobre aquesta qüestió que afecta a totes les famílies i està directament lligada a l’objectiu d’aconseguir la igualtat entre homes i dones en l’ocupació. “Fan falta polítiques de conciliació eficaces i reals, no com el Plan MeCuida que va ser una opció inviable per a la majoria de famílies. En la mesura en què hi hagi opcions que sí que donin resposta a les necessitats de conciliació de les llars, podrà haver-hi major llibertat per a triar entre pares i mares a l’hora d’organitzar-se i repartir les tasques, hi haurà una major corresponsabilitat en la cura dels fills i la família i es podrà disminuir la bretxa de gènere en l’ocupació, les pensions, etc. que perjudica les mares, especialment, a les de família nombrosa”, destaca el president.

Feu un comentari