Després de reunir-se amb FANOC, la Generalitat confirma que retorna d’ofici la categoria especial a les famílies que la van perdre des d’agost de 2015

La Generalitat espera finalitzar el procés al mes de desembre de 2019. 

FANOC ha rebut una carta del Secretari d’Afers Socials i Families, Francesc Iglesies, a on es confirmen els termes als que es va arribar en la reunió entre la presidenta de FANOC Emilia Tarifa, el secretari Pau Saumelli el director Raul Sanchez, amb el mateix Francesc Iglesies i l’equip a càrrec dels títols de família nombrosa i de l’assessoria jurídica del Departament.

El motiu de la reunió era aclarar el procediment per al compliment de la sentència del Tribunal Suprem del passat 23 de març a on es confirmava que la interpretació de la modificació legal que es va fer a l’agost de 2015 per a que el títol de família nombrosa es mantingui fins el darrer fill. La sentència confirmava que, al contrari del que s’estava fent, també s’havia de conservar la mateixa categoria fins el darrer fill.

Per tant, la Generalitat ha començat d’ofici el procés per a tornar la categoria especial a totes les famílies nombroses que van passar a categoria general des de l’agost de 2015, amb efectes de la data de la sentència del 23 de març passat.

A petició de FANOC, el Departament està fent un estudi sobre les diferents casuístiques per analitzar si es podria tornar la categoria amb efectes de quan es va fer la modificació legal d’agost de 2015. Els resultats d’aquest estudi seran analitzats en una nova reunió amb FANOC a finals d’any.

Descarrega aqui la carta de la Generalitat

Feu un comentari