Després de l’experiència de la pandèmia, les famílies nombroses demanen horaris flexibles per poder conciliar

La conciliació continua sent una assignatura pendent, que no ha quedat superada amb l’experiència del teletreball durant la pandèmia; és una gran preocupació per a les famílies nombroses, que demanen mesures que els ajudin a poder compaginar família i treball.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la participació de l’empresa demoscòpica GAD3, sobre les famílies nombroses un any després de declarar-se l’emergència sanitària. Accedir a l’Estudi

L’estudi, basat en gairebé 1.800 enquestes realitzades a famílies nombroses de tot Espanya, revela fins a quin punt ha afectat els pares i mares la conciliació, una qüestió que ha tingut un important impacte a nivell emocional, només superat per la inseguretat davant la pròpia pandèmia.

I és que per al 60% de les famílies nombroses, el que més els ha influït emocionalment ha estat la incertesa davant l’evolució de la crisi, però un 53,5% d’aquestes llars, és a dir, més de la meitat, assegura que ha estat el “no poder atendre bé les responsabilitats familiars i laborals“, molt per davant de la por al contagi, que han assenyalat el 23% de les famílies, o la reducció d’ingressos, que ha generat estrès al 20,7% dels enquestats.

En relació amb el teletreball, les famílies presenten situacions variades, ja que algunes no han treballat a casa en cap moment per pertànyer a serveis essencials, altres han pogut teletreballar sense problemes (25,1%), probablement per tenir fills de certa edat i més independents i altres famílies comptaven amb l’ajuda d’algun familiar (11,4%); però, un 24,7% de famílies reconeix que ha tingut dificultats per compaginar la cura dels fills amb el teletreball i el mateix percentatge assegura que no comptava amb els equips necessaris per a poder treballar i estudiar a casa tots.

Al marge d’aquest variat escenari, l’estudi deixa clar que la conciliació ha estat un maldecap per a les famílies nombroses: el 40,5% d’elles, és a dir, 4 de cada 10, assegura que ha “sentit estrès per la dificultat de compatibilitzar el temps de treball amb el dedicat a la vida familiar “i, per això, demanen mesures que els permetin compaginar les dues esferes de la vida d’una forma adequada.

La clau per conciliar està en l’horari laboral, que les famílies consideren que ha d’estar adaptat a les necessitats familiars de les llars amb més fills. Segons les dades recollides en l’enquesta, la flexibilitat horària és la mesura més valorada per al 47,8% de les famílies nombroses, un 40,5% aposta per la “reducció de jornada comptant amb un ajut econòmic” que pugui compensar la reducció salarial derivada de treballar menys i un terç de les famílies (31,4%) creu que cal promoure la jornada intensiva.

Segons el president de la FEFN, José Manuel Trigo, “aquestes dades posen de manifest que hi ha una mancança important en matèria de conciliació, perquè avui en dia hi ha la possibilitat que pares i mares es redueixin la jornada laboral per cura de fills menors, però a la pràctica no es pot fer perquè suposa perdre una part important dels ingressos de la llar”.

Deixa un comentari

X