Demanem que el complement de maternitat en la pensió s’apliqui també als pares per no discriminar

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) demana al Govern que s’estengui als pares l’actual complement per fills/es a les pensions, aprovat el 2015 per compensar la maternitat, i pel qual des de l’1 de gener de 2016 les dones que han estat mares veuen incrementada la quantia que reben per jubilació en un 5% per 2 fills; un 10% per 3 i un 15% a partir d’el 4t. Com ja ho va manifestar al seu dia, la FANOC considera aquest plantejament discriminatori, ja que si es compensa a les dones que han tingut fills/es i que han fet una aportació demogràfica a la Seguretat Social, s’ha de compensar igual als homes que han estat pares, ja que també ells estan aportant capital humà.

Així s’ha manifestat també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que en una sentència coneguda el passat mes de desembre en relació amb una demanda d’un pare de Girona, ha establert que l’actual complement per maternitat en les pensions del nostre país és contrari a la Directiva europea sobre igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social. Per al TJUE, el fet que els pares no rebin aquest complement, que sí que reben les mares, constitueix una discriminació directa per raó de sexe, prohibida per l’esmentada Directiva. El Tribunal considera que l’aportació dels homes a la demografia és tan necessària com la de les dones i tots dos, mares i pares, han de ser compensats amb el mateix complement per fills/es.

La decisió de Tribunal Europeu obre la porta al fet que els homes que hagin tingut 2 o més fills i estiguin cobrant la pensió de jubilació -també viduïtat i incapacitat permanent- puguin reclamar les quantitats del complement per fills/es que no hagin percebut en tot aquest temps. De fet, FANOC anima els pares que es trobin en aquest cas a què reclamin els imports que no han percebut, ja que els corresponen per l’aportació social que han fet a través dels seus fills/es. El complement per fills/es suposa un increment mitjà en la pensió d’uns 60 euros. En el cas de les famílies nombroses pot fer que es percebin entre 70 i 100 euros més cada mes.

FANOC ha facilitat a les famílies un model de reclamació (descarregar Model de Reclamació aquí) perquè puguin presentar una sol·licitud davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social per a sol·licitar el cobrament de les quantitats amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2016 o des del moment, posterior a aquesta data, en què comencessin a cobrar la pensió de jubilació. Els pares que vulguin reclamar ho han de fer com més aviat millor, ja que el termini per fer-ho sobre la base de la sentència de Tribunal Europeu finalitza als 3 mesos de la sentència, és a dir, el proper 11 de març.

Feu un comentari