Demanem al Govern que no s’oblidi de les famílies nombroses, molt castigades per la crisi del coronavirus

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), de la qual forma part FANOC,  vol mostrar la seva preocupació per la situació que travessen moltes famílies nombroses, a conseqüència de la crisi del coronavirus, i les escasses possibilitats que tenen per a acollir-se a alguna de les ajudes aprovades fins a aquest moment.

L’entitat familiar considera que aquest col·lectiu torna a quedar-se fora de les mesures de suport, ja que el Govern no té en compte la realitat d’aquestes llars, que tenen majors càrregues econòmiques que la resta pel nombre de menors a càrrec i que no es veuen reflectides en les condicions d’accés a les ajudes.

Discriminats en els ERTE

En el cas dels ERTE es produeix una discriminació que ve produint-se des de sempre en la prestació per desocupació i que no s’ha corregit en aquesta situació especial, i és que l’increment per fills es contempla només fins al segon, la qual cosa suposa que a partir del tercer fill no hi ha cap increment en la quantia de la prestació i cobrarà el mateix un pare o mare amb 2 fills que un que tingui 6 o 7.

Els límits establerts per a aquesta prestació, el màxim que es podrà percebre sigui com sigui la base reguladora del salari, serà en tots els casos de 1.098,09 euros bruts si no es tenen fills; de 1.2455,96 euros amb un fill a càrrec, i de 1.411,83 euros en el cas de tenir 2 fills. “A partir d’aquí, la composició familiar no compta, la qual cosa és totalment injust i suposa una clara discriminació de les famílies nombroses, que són 700.000 llars en tota Espanya, que aporten molt a la societat i no poden quedar-se fora de les mesures econòmiques i socials”, apunta la FEFN.

L’entitat familiar considera que la prestació per desocupació ha d’incrementar-se per cada fill, sense límits, i recorda que aquestes llars tenen un alt grau de vulnerabilitat, viuen al dia degut a les seves elevades despeses el que redueix la seva capacitat d’estalvi.

La Federació tem fins i tot que la situació pugui ser pitjor, si no es tenen en compte els fills en cap cas i perceben igual els que tenen i no tenen fills, com apunta avui un mitjà de comunicació. La FEFN confia que no sigui així, ja que en cas contrari “s’estaria donant l’esquena a les llars amb fills i deixant a milers de nens en una situació de total desemparament, una cosa gens pròpia d’un Govern que dóna prioritat als més vulnerables”.

Hipoteques: fills i zones geogràfiques

Respecte a la moratòria de les hipoteques, la FEFN també denuncia la impossibilitat de moltes famílies d’acollir-se a aquesta mesura, ja que els límits de renda que s’han establert són molt baixos, es basen en el IPREM, indicador que porta anys congelat enfront del SMI, que acaba de pujar notablement fins a gairebé els 1.000 euros.

A més, els fills només es comptabilitzen amb un 0,15 vegades el IPREM, la qual cosa deixa en una posició molt desfavorable a una família nombrosa enfront d’una sense fills. “I tampoc es té en compte les zones geogràfiques, quan el cost de les hipoteques no és el mateix a Madrid o Barcelona que a Andalusia o Extremadura, per la qual cosa la mesura, en la pràctica, es queda en res una gran majoria de famílies, com ja ens han manifestat moltes famílies que no podran acollir-se a ella”, expliquen des de la FEFN.

Elevar els límits de renda per cada fill

Per tot això, la Federació demana al Govern que elevi els límits de renda per a tenir en compte la realitat de totes les famílies nombroses, contemplant d’una forma justa les que majors càrregues tenen. En aquest sentit, demana que es corregeixi el decret que regula l’ajornament de les hipoteques, per a incloure uns llindars d’ingressos majors per a les famílies amb més fills, computant, per exemple, 0,5 vegades el IPREM a partir del 4t fill i successius.

Una altra opció seria utilitzar el criteri de renda familiar estandarditzada, que pondera la renda familiar segons el nombre de membres i la composició de la unitat familiar. Aquest sistema permet establir un criteri per a totes les ajudes socials, tenint en compte la composició de la llar, el nivell de renda familiar i el coeficient d’equivalència de la unitat familiar.

La FEFN confia que el Govern modifiqui els decrets perquè les famílies amb més fills no es vegin desateses en aquesta greu crisi, i que les tingui molt en compte en les noves mesures que s’aprovin, per exemple, en la suspensió del pagament del lloguer que està en estudi i en el qual la FEFN espera que s’utilitzin criteris de renda que tinguin en compte la composició familiar.

3 comentaris a “Demanem al Govern que no s’oblidi de les famílies nombroses, molt castigades per la crisi del coronavirus”

  1. El meu problema no és econòmic, el meu problema és que amb el confinament m’he tornat mestra, cuinera, monitora de menjador, dona de la neteja… i el que em deixo. Però, a més, segueixo sento professional. Amb el meu home ens repartim les estones de feina i les estones amb els nens (que també són de feina), però no arribem a tot. Acabo el dia esgotada mentalment, nerviosa i amb mal de cames.
    En definitiva, que no n’hi ha prou amb mesures que són pegats. Cal una mesura més forta, no sé si el que proposa el president Torra d’una renda de ciutadania o una altra cosa.

    Respon

Feu un comentari