Demanem a la directora general de Família que no se suprimeixi el nom de família nombrosa a la nova Llei de Famílies

El president de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), José Manuel Trigo, es va reunir la setmana passada amb la directora general de Família del Ministeri de Drets Socials, Patricia Bezunartea, per plantejar la postura d’aquesta organització davant de la nova Llei de Famílies i demanar-li que es mantingui la denominació i el títol de famílies nombroses, creant altres títols diferents per a altres situacions diferents.

A la reunió, en què també va participar Arantxa Martín Bedate, vocal de la JD, i el director de Relacions Institucionals de la FEFN, Luis Herrera, la directora va explicar la conveniència de modificar l’actual títol de família nombrosa perquè puguin tenir cabuda a ell altres situacions familiars a què el Govern vol donar protecció. En aquest sentit, el Ministeri ha considerat més pràctic mantenir el títol de Família Nombrosa, per evitar la càrrega burocràtica de crear nous “títols”, i ha optat per modificar la llei 40/2003, perquè les famílies nombroses segueixin tenint els beneficis que tenen fins ara i incloure altres situacions familiars equiparades a què el Govern vol donar protecció. En aquest sentit, la directora va explicar que la prioritat del Ministeri era donar protecció a tres tipus de famílies: famílies nombroses, monoparentals i famílies amb més necessitats socioeconòmiques.

Durant la reunió, la directora de Família va confirmar a la FEFN que la nova llei de Famílies ha inclòs algunes millores que havia demanat la Federació per millorar la situació de les famílies, com ara la concessió del títol als dos pares en casos de divorci/separació amb custòdia compartida, concessió de la categoria especial a famílies amb quatre fills o tres en parts múltiples, etc.

La FEFN va recordar altres reclamacions importants que s’haurien de tenir en compte i incloure a la nova Llei, com la necessitat que hi hagi proporcionalitat en els ajuts i que es tinguin en compte tots els fills de cara a l’accés a ajuts i recursos públics, per evitar situacions injustes com passa ara en ajudes que estan topades per nombre de fills, com l’IMV, el complement d’infància, la prestació per desocupació, o el complement per a la reducció de la bretxa de gènere a la pensió de jubilació.

A més, es va tornar a posar sobre la taula la necessitat que s’utilitzi el criteri de la renda “per càpita” o la renda familiar estandarditzada, en aquelles situacions de prestacions públiques lligades a renda, perquè aquest és un criteri més just per determinar el accés a les ajudes, ja que moltes vegades les famílies queden excloses de les ajudes d’educació o d’habitatge per superar els llindars de renda que no s’ajusten a la realitat econòmica d’aquestes famílies.

La FEFN també va demanar recuperar la bonificació per contractació de treballadores de suport a la llar, com a mesura de suport a la conciliació i suport a la creació d’ocupació al sector, i que a l’àrea sociolaboral s’introdueixin millores per facilitar l’accés al ocupació, com la clàusula social per a la contractació que protegeixi i millori especialment les mares de família nombrosa en el procés d’inserció laboral.

Feu un comentari