Comença la Campanya de la Renda 2021, recordem les principals deduccions i dates clau

Avui dimecres 6 d’abril comença la campanya de la Renda 2021, que s’estén fins al pròxim 30 de juny, últim dia per a presentar-la, la qual cosa podrà fer-se de manera telemàtica, per telèfon o presencial.

Els contribuents comptaran amb l’esborrany de la seva declaració efectuat per l’Agència Tributària, que convé revisar detingudament i completar, incloent també la part autonòmica, és a dir, les deduccions que estableix cada Comunitat Autònoma i de les quals l’Agència Tributària recull informació aquí.

Deducció per família nombrosa

Entre les deduccions estatals més importants de tipus familiar, està l’específica de famílies nombroses, creada fa uns anys, de 1.200 euros per 3 fills, 1.800 euros per 4 fills i 2.400 euros per 5 fills (600 euros més a l’any per cada fill que excedeixi la categoria). Aquesta deducció funciona com un impost negatiu, és a dir, que es pot percebre a compte mes a mes o, en cas que no s’hagi rebut així, aplicar-se en el seu conjunt -la quantitat total- en la Declaració de la Renda.

Deducció per naixement o adopció

Per a contribuents amb residència habitual a Catalunya es reconeix una deducció en la quota íntegra autonòmica de l’IRPF per naixement o adopció. En aquest sentit, la deducció per naixement o adopció serà de 300 euros en cas de declaració conjunta dels progenitors, mentre que, en cas de declaració individual, serà de 150 euros per a cadascun dels progenitors.

Altres deduccions per a famílies

El mateix ocorre amb la deducció de 1.200 euros per a mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys, que segueix la mateixa fórmula, ja que les beneficiàries poden rebre en el seu compte 100 euros cada mes o aplicar en la declaració anual una deducció de 1.200. A ella se sumen les despeses deduïbles de guarderia, de fins a 1.000 euros.

Les famílies amb fills o ascendents amb discapacitat podran també aplicar-se una deducció de 1.200 euros, compatible amb les anteriors, i el mateix les famílies monoparentals, a les quals els corresponen igualment 1.200 euros per fill i any, que podran deduir-se en la Renda si no s’han rebut de forma anticipada, a raó de 100 euros cada mes.

Ajuda per Criança i Bono Térmico

Enguany poden sorgir dubtes sobre algunes ajudes noves, com el complement a la infància, aprovat recentment, o el bo tèrmic de calefacció. El primer, l’ajuda mensual per fill, d’entre 50 i 100 euros segons l’edat del nen, no cal incloure’l com a ingrés en la declaració de la renda 2021, ja que ha entrat en vigor en 2022, per la qual cosa no computa com a ingrés de 2021, sense perjudici que hagi de declarar-se l’any vinent, si correspondde. Quant al Bo Tèrmic, es tracta d’una ajuda que concedeix l’Estat amb gestió i pagament a càrrec de les Comunitats Autònomes, per la qual cosa està subjecte a IRPF i sí que ha de declarar-se com a guany patrimonial.

Obligatòria si hi ha Ingrés Mínim Vital

La Declaració de la Renda és obligatòria per a tots els contribuents que superin els 22.000 euros d’ingressos. Per sota d’aquesta quantitat no cal presentar-la, encara que hi ha algunes excepcions, com el cas de l’Ingrés Mínim Vital. Els perceptors d’aquesta renda social tenen l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, encara que aquesta està exempta de tributació, tret que es percebin altres prestacions socials de les Comunitats Autònomes (renda mínima d’inserció o altres per a col·lectius en risc d’exclusió social) i se superin els 11.279,39 euros (1,5 vegades el IPREM).

A més, l’obligació de presentar la Declaració afecta a tots els membres de la unitat familiar, tant el titular que cobra el IMV com les persones que formen la unitat de convivència. Segons el criteri de l’Agència Tributària, el IMV, en tractar-se d’una llei, ha d’entendre’s com una norma especial respecte a la norma general de l’obligació de declarar, establerta en l’IRPF. Per a beneficiaris del IMV amb fills menors, és recomanable que presentin la declaració conjunta de tots els membres, en cas d’estar casats els pares. En cas que no hi hagi matrimoni, un dels dos pares podrà presentar declaració conjunta, juntament amb els fills, i l’altre presentar la declaració individual.

Accedir a l’esborrany

A l’esborrany de la Renda es pot accedir de tres formes: mitjançant un certificat electrònic o DNIE; amb el sistema Cl@ve PIN, o a través del número de referència. Aquest últim es pot obtenir a través de l’Agència Tributària (web o app), facilitant el NIF, la data de caducitat del DNI i l’import de la casella 503 de la declaració de l’any anterior +info.

Dates clau de la Renda 2021

El 6 d’abril s’inicia el període de presentació telemàtica i el 3 de maig per a demanar cita per a la seva presentació per telèfon. Els que vulguin presentar-la de manera presencial amb ajuda de la pròpia Agència Tributària (AEAT), hauran d’esperar al 26 de maig per a demanar cita i després acudir a una oficina de la AEAT. El 29 de juny és l’últim dia per a sol·licitar ajuda per a confeccionar la declaració, ben telefònica, ben presencial.

La declaració es pot presentar fins al 30 de juny, encara que si el resultat és a ingressar i és amb domiciliació bancària, l’últim dia per a fer-ho serà el 27 de juny.

L’Agència Tributària disposa en el seu web d’àmplia informació sobre la campanya Renda 2021, com obtenir l’esborrany, ajuda per a confeccionar la declaració i totes les dates clau. +info.

 

X