Comença la campanya de la Renda 2019: et recordem les deduccions familiars que et pots aplicar

El passat 1 d’abril va començar la campanya de la Renda 2019, que enguany cobra especial significat a causa de la situació en què es troben moltes famílies, com a conseqüència de la crisi sanitària i els seus efectes sobre l’economia. Per algunes llars, suposa la possibilitat de disposar d’uns diners extres, en el cas que la declaració de l’IRPF surti negativa, és a dir, a tornar a contribuent per part de l’Estat. Les famílies poden presentar-la de forma telemàtica des de l’1 d’abril fins al 30 de juny.

Des FANOC et recordem les principals deduccions d’àmbit estatal a les que pots acollir-te en relació amb la situació familiar. A més de les de caràcter estatal, hi ha altres de tipus autonòmic, per diferents conceptes relacionats amb la situació familiar, que poden consultar-se aquí, però per al conjunt d’Espanya, són d’aplicació les següents deduccions:

Per família nombrosa, deducció anual de 1.200 euros si és de categoria general i de 2.400 per a les de categoria especial, amb un increment de 600 euros anuals per fill de més en cada categoria (per exemple, 1.800 euros per 4 fills) i 3.000 per 6 fills), quantitats que en tots els casos es poden deduir en la declaració anual d’IRPF o percebre de forma avançada mensualment a raó de 100 o 150 euros / mes. Per família monoparental sense dret a percebre anualitat per aliments, existeix una deducció similar de 1.200 €, compatible amb l’anterior.

En el cas de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat, comporten una deducció de 1.200 euros per cada descendent i el mateix en el cas d’ascendent amb discapacitat, compatibles amb les anteriors en el cas que els correspongui (per exemple, si es tenen 2 fills i un d’ells té discapacitat). Per a més informació sobre les deduccions d’àmbit estatal per discapacitat, consultar la informació de l’Agència Tributària aquí https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Discapacitados/Discapacitados.shtml.

Altres deduccions de tipus familiar que poden aplicar-se amb caràcter general, al marge de la Comunitat en la qual es resideixi, són per cònjuge no separat legalment, amb discapacitat, i que no obtingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 € (fins 1.200 €); 300 € per cada fill que excedeixi de la categoria general i 600 € per cada fill que excedeixi la categoria especial; i 1.000 € per despeses de custòdia de fill matriculat en centres d’educació infantil autoritzats.

Pel que fa a la prestació per maternitat i paternitat, les famílies han de recordar que està exempta de tributar en l’IRPF, de conformitat amb la sentència de Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018.

A causa de l’Estat d’Alarma, s’ha suspès l’atenció presencial a l’Agència Tributària. Per a informació consultar el web d’aquest organisme (www.agenciatributaria.es), a més d’atenció telefònica al 901 33 55 33 o 91 554 87 70, de dilluns a divendres de 9 a 19h).

Feu un comentari