Comença el termini per demanar el xec de 200 euros, una nova ajuda que discrimina les llars amb més fills

El 15 de febrer es va obrir el termini per sol·licitar la nova ajuda de 200 euros, aprovada pel Govern a finals d’any, per ajudar les llars amb més dificultats. L’ajut pot ser sol·licitat per les persones que durant el 2022 hagin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que no superin un determinat nivell d’ingressos i patrimoni, que és el mateix per a tots els sol·licitants, independentment de que tinguin més o menys persones a càrrec.

En concret, el límit d’ingressos establert per poder rebre l’ajut és de 27.000 euros íntegres de rendes (és a dir, l’import brut sense descomptar despeses ni retencions) i 75.000 euros de patrimoni el 31 de desembre de 2022 (descomptant l’habitatge habitual) , i per al càlcul de les rendes, segons informa l’AEAT a la seva pàgina, s’han de sumar les rendes i el patrimoni de totes les persones que convisquin al mateix domicili: beneficiari; cònjuge; parella de fet inscrita al registre d’unions de fet; descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin els 8.000 euros (excloses les exemptes); i ascendents fins a segon grau per línia directa, és a dir, pares i avis.

Aquest plantejament de fixar una renda familiar i no «per càpita» suposa discriminar les llars amb més persones i deixar fora de l?ajuda moltes famílies amb fills i famílies nombroses que, tenint dificultats econòmiques, superaran el límit d?ingressos. Com que no s’han establert nivells en funció de la composició familiar, es beneficia les llars amb menys membres davant de les que tenen més persones a càrrec seu.

També queden fora de l’ajuda de 200 euros els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), ja que ja estan percebent una ajuda social, i els que rebin el complement d’ajuda a la infància, vinculat amb l’IMV.

Totes les claus de l’ajuda

L’ajuda, que molts ciutadans pensaven que era mensual, ha generat certa confusió, especialment sobre qui la pot demanar i com es calculen els ingressos i el patrimoni i si es tracta d’un pagament únic o periòdic, per a tots els mesos. Per tal d’aclarir tots aquests dubtes, l’Agència Tributària (AEAT) ha elaborat a la seva pàgina web un document de preguntes i respostes on s’aborden tots els detalls d’aquest xec de 200 euros, que es cobrarà d’una sola i única i es rebrà fins a tres mesos després d’aprovar-se la sol·licitud, una vegada l’Administració hagi comprovat el compliment dels requisits.

Les sol·licituds s’han de fer a través del formulari electrònic disponible a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, excepte en el cas de residir al País Basc o Navarra, i en aquest cas s’han de presentar a l’organisme corresponent d’aquestes comunitats.

Tota la informació de l’ajuda aquí.

Feu un comentari