ATM: Noves tarifes del transport públic per a famílies nombroses

Podeu descarregar aqui un fulletó amb tota la informació

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità va aprobar el 12 de desembre la nova proposta de títols i tarifes de transport públic per al 2020. La nova política tarifària afavoreix les persones usuàries més recurrents, amb una baixada de preu molt important, de l’ordre del 25%, en els abonaments de transport. Els nous títols i preus aprovats es poden adquirir a partir de l’1 de gener en els punts de venda habituals.

Pel que fa a la gamma de títols de tarifació social, es mantenen els títols FM/FN per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d’un 25% de mitjana, excepte l’abonament trimestral, que desapareix en fer-ho la T-trimestre.

D’altra banda, cal destacar que s’elimina el cost inicial d’emissió de 35 euros de la T-16, targeta gratuïta també personalitzada que permet fer viatges il·limitats als menors de 16 anys dins la zona tarifària en la que resideix el nen o la nena. Sí que es mantindrà el cost de 35 euros en cas de duplicat per pèrdua.

En concret, les famílies nombroses poden adquirir amb bonificació de categoría general o de categoría especial els següents títols de transport:

A on obtenir els títols per a famílies nombroses?

Nous títols

Entre la nova proposta que ha rebut el vistiplau del Consell, destaca la creació de la T-usual, una targeta pensada per poder realitzar viatges il·limitats durant 30 dies. Serà personalitzada, és a dir, amb DNI de la persona titular, i no la podrà utilitzar ningú altre. El seu preu per a una zona tarifària serà de 40 euros.

La segona targeta de nova creació és la T-casual, la nova targeta de 10 viatges, unipersonal: la podrà utilitzar qualsevol persona que en sigui la portadora, però no permetrà viatjar al mateix temps més d’una persona. El seu preu, per a una zona tarifària, serà d’11,35 euros.

Finalment, el Consell ha aprovat la creació d’un nou títol denominat T-familiar, que permetrà fer 8 viatges en 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Tindrà un preu de 10 euros per a una zona tarifària i entrarà en vigor l’1 de març. Una targeta de caràcter multipersonal que no requereix cap acreditació.

Una altra de les novetats aprovades és la reducció de preu de la T-jove en un 25%, targeta amb la que els menors de 25 anys poden fer viatges il·limitats durant 90 dies consecutius; la T-jove d’una zona tarifària passarà dels 105 actuals a 80 euros a partir del dia 1 de gener. Igual que la T-usual es tracta d’un abonament personalitzat que precisa del DNI de la persona usuària, i només aquesta persona pot utilitzar.

Amb la nova política de tarifes, les persones usuàries habituals disposen d’una oferta troncal d’abonaments del Sistema Tarifari Integrat: T-16, T-jove i T-usual permetran a totes les franges d’edat de la població viatjar a preus competitius de respectivament 0€, 0,48 i 0,67€ el viatge (si tenim en compte l’ús mitjà d’aquests títols).

La quarta targeta de nova creació aquest 2020 és la T-grup, una targeta multipersonal que, amb el mateix cost unitari que la T-casual, permetrà fer 70 viatges en 30 dies (79,45€ per a una zona). És un títol pensat per a l’ús ocasional del transport públic per part de grups, com ara escolars, esportius o d’altres. En ser multipersonal, es pot validar tantes vegades com les persones usuàries vulguin en un mateix trajecte, fins al màxim de 70.

La T-dia, amb viatges il·limitats durant 24 hores, passarà a valer 10,50€, la d’una zona tarifària. Continuarà en vigor la T-verda, gratuïta i amb viatges il·limitats durant tres anys per a persones que hagin desballestat el seu vehicle privat contaminant i hagin renunciat a comprar-ne cap altre en tres anys. A l’àmbit metropolità (36 municipis), la gestiona l’AMB a través d’AMB Informació. Fora l’àmbit metropolità, per a les persones empadronades a la resta de municipis de la xarxa integrada, l’AMTU.

D’altra banda, s’eliminen els títols T-trimestre, T-50/30 i T-70/30.

Títols adquirits durant el 2019: bescanvis i caducitat

L’actual T-10 es podrà utilitzar fins al 29 de febrer amb caràcter multipersonal. Tots els altres títols adquirits el 2019 podran utilitzar-se fins a la seva data de caducitat.

A partir de l’1 de març es podrà adquirir la T-familiar.

Feu un comentari