Aprovats els tres permisos laborals de la Llei de famílies per afavorir la cura de fills i altres familiars

Els treballadors amb fills comptaran a partir d’ara amb algunes facilitats per compaginar l’exercici de la seva activitat laboral amb la cura familiar, gràcies als nous permisos aprovats pel Govern per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, tots tres recollits a la Llei de Famílies que finalment no ha estat aprovada per l’avançament electoral.

El primer dels permisos suposa 5 dies a l’any per tenir cura d’un familiar per malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica que no requereixi hospitalització però sí cures. Podrà sol·licitar-se per un familiar fins a segon grau, com avis, germans o néts, o qualsevol persona amb qui es convisqui. El segon permís retribuït és un permís de 4 dies a l’any per causa de força major, per absència del treballador per atendre un familiar que requereixi atenció immediata, que es podrà gaudir per hores.

Per acabar, s’ha aprovat un permís parental no remunerat de 8 setmanes per a treballadors amb fills fins als 8 anys, que podran gaudir aquests treballadors per raons de cura dels fills. Aquest permís es pot gaudir a temps complet o a temps parcial, de manera contínua o discontínua, fins que el menor faci 8 anys.

Els tres permisos s’aplicaran de forma immediata, segons ha anunciat el Govern, i ja s’han publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Si vols veure el detall i lletra petita de les noves mesures de conciliació, fes un cop d’ull, són al Llibre Segon Títol I, pots veure-ho aquí.

Feu un comentari