Ajudes disponibles a famílies nombroses per al lloguer d’habitatge

Tota família, a l’hora de triar un habitatge o un cotxe, sol avaluar diferents variables abans de realitzar la inversió. En el cas de les famílies nombroses, aquelles amb tres o més fills, aquesta decisió sol veure’s molt influenciada en termes econòmics. És per això que passarem a explicar les ajudes disponibles per a llogar un habitatge.

Les famílies nombroses, en tractar-se d’un grup de moltes persones, gaudeixen d’uns certs beneficis extres en diferents àmbits. Per exemple, compten de beneficis socials, avantatges en matèria de serveis públics, ajudes fiscals i tributàries i, finalment, però no menys important, subvencions en habitatges.

Pel que respecta a l’habitatge , l’Administració General de l’Estat és l’ens encarregat de fer costat a les famílies nombroses perquè puguin accedir a un habitatge habitual, tant en matèria de compra com de lloguer.

Beneficis fiscals per al lloguer

Les famílies nombroses, sempre que compleixin amb els requeriments establerts, tindran accés preferent a les subvencions al lloguer previstes en el Pla Estatal d’Habitatge. Aquest document estableix unes certes ajudes per al lloguer d’habitatges amb una mensualitat de fins a 600 euros, encara que hi ha casos en els quals l’ajuda s’incrementa fins als 900 euros mensualment.

El límit d’aquesta ajuda és del 40% de la renda del lloguer de l’habitatge per a menors de 35 anys, mentre que del 50% per a majors de 65 anys. En aquest sentit, els ingressos màxims de la família hauran de ser inferiors a tres vegades a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). A més, el beneficiari de les ajudes no podrà posseir un altre habitatge a Espanya i la llogada haurà de ser la seva residència habitual durant el període de l’ajuda, que pot ser de fins a tres anys.

En aquest sentit, les famílies nombroses amb menors ingressos tindran prioritat per a accedir a aquesta ajuda, com així també aquelles que comptin amb persones amb discapacitat en la família. D’aquesta manera, aquests grups podran tenir ingressos de fins a quatre vegades el IPREM. Per part seva, les famílies nombroses de categoria especial podran tenir ingressos de fins a 5 vegades el IPREM

Ajudes per al lloguer

En parlar d’ajudes a l’hora de llogar un habitatge, val la pena detallar altres beneficis generals respecte a aquesta categoria. Totes les comunitats autònomes d’Espanya contemplen unes certes ajudes per a llogar un habitatge habitual, que van des d’ajudes directes a deduccions fiscals en l’IRPF i altres impostos.

A grans trets, aquestes ajudes van dirigides a diferents grups socials, com ara:

  • Menors de 35 anys.
  • Majors de 65 anys.
  • Consumidors que tenen un límit d’ingressos familiars.
  • Famílies nombroses

Per tant, per a determinar aquests límits d’ingressos familiars que donen dret a la sol·licitud d’ajudes també es tenen en compte altres circumstàncies, com la presència d’alguna persona amb discapacitat, membres del grup familiar, quantitat de majors o menors en la família, entre altres particularitats. Et convidem a visitar aquest portal per a informar-te sobre totes les ajudes disponibles en cada comunitat autònoma.

Finalment, en el marc de la llei estatal d’habitatge el Govern ha aprovat el 21 de febrer (amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022) un ‘bo jove’ per al lloguer de 250 euros mensuals, que poden demanar les persones entre 18 i 35 anys amb residència legal a Espanya, amb un contracte de treball que no li generi més de 24.318,84 euros euros anuals (tres vegades l’IPREM, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Ajudes en el lloguer de 2023 

Ajuts que estan destinats a persones entre 36 i 64 anys, i a partir de 65 anys.
Termini: de l’11 d’abril al 12 de maig de 2023.
Import: 200 euros (màxim) i 20 euros (mínim) al mes.

Tota la informació i tràmits aquí

2 comentaris a “Ajudes disponibles a famílies nombroses per al lloguer d’habitatge”

  1. Bon dia, el meu fill de 20 anys te que anar a la universitat de Girona a estudiar, voldríem saber si te dret alguna ajuda de lloguer i que necessita si es possible, soms família nombrosa especial.

    Respon

Feu un comentari