Aclariment sobre la bonificació del 45% a les quotes a la Seguretat Social per contractar cuidadors

La bonificación del 45% en las cuotas de la Seguridad Social que se ha estado aplicando a las familias numerosas que contrataran personal de apoyo en el hogar no se prorroga 1 año, como inicialmente nos informaron, solo se prorrogó de forma transitoria hasta la aprobación del Real Decreto de Transposición de la Directiva Europea, una normativa “cajón” en la que se incluyen diversas cuestiones, entre otras algunas relativas a las nuevas bonificaciones que se establecen en la contratación de personal doméstico, que fueron modificadas en el Real Decreto de Empleados de Hogar.

Des de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, i després de confirmar-ho amb el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), fa unes setmanes informàvem de la pròrroga d’1 any a l’aplicació de la bonificació del 45% a les quotes a la Seguretat Social per a les famílies nombroses que contractessin personal de suport a la llar, però finalment no serà així. Aquesta bonificació s’ha deixat d’aplicar als nous contractes, si bé els anteriors a l’1 d’abril de 2023, data fixada pel Reial decret d’empleats de la llar, mantindran la bonificació fins a l’extinció del contracte que dóna dret a la bonificació.

Feu un comentari

X