A les famílies nombroses ens treuen la bonificació per a contractar ajuda en la llar

Reproduïm el text de la recollida de signatures que l’Associació de Famílies Nombroses de Madrid ha iniciat en internet per a demanar al Govern que detingui la seva proposta per a suprimir la bonificació del 45% en les quotes a la seguretat social per a les famílies nombroses que contracten una empleada de la llar.

A l’atenció del Secretari d’Estat de Seguretat Social i Pensions, Sr. Borja Suárez Corujo.

Amb el reial decret llei 16/2022 de 6 de setembre per a la millora de les condicions laborals dels empleats de la llar les famílies nombroses sortim perdent i ens fa mal perquè amb aquesta millora laboral per a les empleades de llar, ens penalitzen directament per derogar la possibilitat d’accedir a bonificacions en la quota de la seguretat social en ocupar persones que ens ajuden en la llar.

En canvi, per al govern aquest reial decret llei és un assumpte d’extraordinària i urgent necessitat. No obstant això, amb aquesta derogació només busquen penalitzar a les famílies nombroses, perquè no veiem una ajuda en les condicions laborals de les empleades de la llar si ens treuen les bonificacions. A l’inrevés, també es veuran penalitzades perquè hi haurà moltes famílies que hauran de prescindir d’aquesta ajuda en la llar.

I més en aquests temps de crisi econòmica i penúria, en els quals totes les famílies i les famílies nombroses més encara, no podem deixar de conservar el nostre lloc de treball. Precisament aquesta ajuda en la gestió de la llar i família ens ajuda a mantenir a ratlla una conciliació necessària.

Amb aquesta penalització, les famílies nombroses ens trobem amb un nou bastó a la roda que ens posa el govern. Demanàvem millores en la conciliació i el que ens trobem és amb una derogació en matèria de bonificacions aplicables en la cotització en el sistema especial per a empleats de la llar.

En ple hivern demogràfic, on el problema és la falta de nens, la brusca caiguda de la natalitat, on hi ha més cabells blancs que bressols.

El problema no és la distribució demogràfica territorial, és a dir, l’Espanya buidada. Sinó la falta de nens, de famílies amb fills.

Això fa que aquest sigui el moment adequat per a secundar, promoure, considerar i invertir en famílies nombroses. En canvi, ens penalitzen novament.

Això és una burla fiscal perquè amb més fills tenim, cada vegada, menys ajudes i més penalitzacions.

I a més és ja la segona vegada que el govern es presta a restar drets adquirits en matèria de Seguretat Social.

Per això et demanem, NO DEROGUIS LA BONIFICACIÓ A FAMÍLIES NOMBROSES EN LA QUOTA A LA SEGURETAT SOCIAL PER CONTRACTAR AJUDA EN LA LLAR a través del reial decret llei 16/2021 de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

SIGNA LA PETICIÓ AQUÍ
X