7 de cada 10 mares de família nombrosa creu que ser dona i tenir diversos fills dificulta el seu accés a la feina

Tenir fills continua sent un obstacle important per a les dones a l’hora d’accedir al mercat laboral i desenvolupar-se professionalment. Així es desprèn del VI Estudi sobre les Famílies Nombroses a Espanya, realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) amb el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, que revela interessants dades en relació amb l’ocupació en aquestes famílies.

L’estudi s’ha basat en més de 3.100 enquestes a famílies nombroses amb l’objectiu d’elaborar el perfil social i econòmic d’aquestes famílies, conèixer com són i què necessiten i impulsar així les mesures polítiques adequades, especialment en matèria d’ocupació. En ell es confirma que, malgrat tots els avanços sobre conciliació i igualtat, la dona continua suportant el pes de la maternitat quan s’enfronta al mercat laboral, la qual cosa afecta especialment a les mares de família nombrosa, segons la seva pròpia percepció.

I és que un 70,9% de les enquestades, és a dir, 7 de cada 10, té clar que “ser dona i mare de família nombrosa ha pogut ser un inconvenient per a accedir a l’ocupació o promocionar en el seu treball”: un 37,6% considera que aquestes circumstàncies (ser dona i mare) han influït “molt” en els seus problemes per a trobar treball, i un altre 33,3% creu que han tingut a veure “bastant”. En el cas de les més joves (menors de 35 anys), la percepció sobre el que suposa tenir diversos fills a l’hora de trobar treball és major encara: gairebé la meitat d’elles (el 48,7%) indica que el fet de ser mare de família nombrosa ha tingut a veure “molt” en les seves dificultats per a accedir a l’ocupació.

A més del que pugui suposar buscar un primer treball amb diversos fills, les dones s’enfronten més que els homes a la difícil tasca de reincorporar-se al mercat laboral després d’un parèntesi, i és així també perquè són elles les que majoritàriament l’interrompen per raons familiars: el 57,6% de les mares de família nombrosa ha deixat de treballar en algun moment per a cuidar de la seva família, enfront del 14,6% dels pares. Encara que un 31,4% d’aquestes mares s’ha reincorporat al treball després d’un període dedicat a cura de fills -3 anys de mitjana-, més de la meitat (53,9%) reconeix que ha estat “més aviat difícil” accedir de nou a l’ocupació.

Mesures de conciliació

La conciliació és el cavall de batalla de les famílies nombroses; de fet, “no disposar de facilitats per a conciliar” és la principal barrera d’entrada al mercat laboral, segons afirma el 72,3% de les famílies, seguida de “tenir fills a càrrec” (63,7% de les famílies). També aquí l’estudi mostra diferències molt significatives entre les mares i els pares: mentre el 72,1% d’elles afirma que els fills són una dificultat important per a poder treballar, només ho consideren així el 39% dels homes.

L’estudi revela la importància que, com és lògic, els treballadors que tenen fills li donen a l’horari, un factor que determina molt la satisfacció laboral, fins al punt de ser el més valorat per damunt fins i tot del sou: per al 69% de les famílies nombroses, l’horari laboral és el primer motiu pel qual se senten bé en el seu treball, seguit del salari (45,1% de famílies). De la mateixa forma, les mesures de conciliació que més els ajudarien a compaginar treball i família serien disposar de flexibilitat horària d’entrada i sortida (46,5%); tenir jornada intensiva (33,1%) i poder treballar des de casa diversos dies per setmana (31,3%).

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) considera que l’estudi posa sobre la taula, amb dades, una realitat a la qual és necessari fer front des de les administracions públiques, “canviant mentalitats i arbitrant mesures efectives que permetin a les famílies tenir els fills que vulguin, sense que això suposi un fre o un obstacle important a l’hora de trobar una ocupació”, assenyala el president de la FEFN, Benito Zuazu.

Frens a la natalitat

El president de la FEFN destaca a més el greu problema de població que hi ha a Espanya, l’hivern demogràfic del qual ja han alertat els experts i que ha portat a la creació d’una Comissió especial al Senat, i en aquest sentit reclama coherència. “No podem dir que a Espanya no neixen nens i que quan un home, o especialment una dona, amb 3 fills vagi a buscar treball no se li donin facilitats, no trobi ocupacions amb horaris adaptats. Cal deixar de posar frens a la natalitat”, destaca Zuazu.

El president de la FEFN posa l’accent a més en el fet que “en la gran majoria de les famílies nombroses és necessari que treballin fora de casa el pare i la mare perquè fan falta dos sous, la qual cosa fa més necessari comptar amb mesures de conciliació reals, que responguin a les necessitats de les famílies, i mesures econòmiques, com la prestació per fill a càrrec que hi ha en altres països d’Europa, per a donar suport a les famílies amb fills, que estan fent una aportació a la societat en forma de capital humà”.

Feu un comentari