10 preguntes sobre el complement per fills a les pensions i com reclamar-ho en el cas dels homes

T’expliquem tot el que has de saber d’aquesta mesura perquè puguis sol·licitar-la si t’has jubilat recentment o vas a fer-ho pròximament.

1) Què és el complement per fills a la pensió i qui el rep?
És un complement que, des de l’1 de gener de 2016, perceben les dones jubilades que han tingut al menys 2 fills.

2) Què suposa el complement en termes econòmics?
El complement s’incrementa la quantia de la pensió un 5% en el cas de tenir 2 fills; un 10% si s’han tingut 3 i un 15% en el cas de tenir 4 o més fills. Pot suposar rebre cada mes una mitjana de 50 o 60 euros més, però aquesta quantitat pot ser molt superior, depèn de la pensió i de el nombre de fills que s’hagin tingut.

3) ¿El reben només les dones?
Sí, es va crear com a complement “per maternitat” i només s’aplica a les mares, és a dir a les dones que hagin tingut fills (amb un mínim de 2).

4) Per què ara de cop i volta els homes ho poden reclamar?
Perquè hi ha una sentència de Tribunal de Justícia Europeu del passat mes desembre, que empara la reclamació dels pares, a l’establir que donar aquest complement per fills només a les dones és contrari a la Directiva Europa d’Igualtat i suposa discriminar els homes, ja que ells també fan aportació demogràfica.

5) Qui pot reclamar llavors?
Els homes que hagin tingut 2 o més fills i s’hagin jubilat i és vàlid per als què estiguin cobrant pensió de jubilació, de viduïtat o incapacitat permanent. La reclamació no és possible en els casos de jubilació anticipada.

6) Només s’aplica a les jubilacions posteriors a 2016?
El complement per maternitat va entrar en vigor l’1 de gener de 2016 i es va començar a aplicar a les dones que es van jubilar a partir d’aquesta data. Per això, en principi, la reclamació dels homes seria possible per a aquells que s’hagin jubilat des de gener de 2016. No obstant això, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses està consultant la possibilitat que es pugui també reclamar en cas de jubilacions anteriors a aquesta data.

7) Com i on es pot reclamar?
Cal presentar una sol·licitud davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social amb el model que facilita la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) elaborat per un especialista en Dret Laboral i Seguretat Social, i que pots descarregar AQUÍ. Tal com s’indica en el propi model de reclamació elaborat per la FEFN, aquest document, un cop emplenat, s’ha d’acompanyar de còpia de la resolució de la pensió i còpia del llibre de família per acreditar la paternitat / maternitat. En el cas dels funcionaris, la sol·licitud s’ha de presentar davant la Direcció general de Costos de Personal.

8) Al presentar la reclamació començaré ja a percebre el complement a la meva pensió?
No, es tracta d’una reclamació i, com a tal, comporta un procés en el qual l’administració haurà de donar resposta i determinar si s’aplica o no el complement. Animem als pares que reclamin i barallin per aquest complement que reconeix el que han aportat a través dels seus fills. Confiem que el Govern no faci oïdes sordes a les reclamacions dels pares i de la sentència del Tribunal Europeu.

9) Què suposa la sentència de Tribunal Europeu per al Govern espanyol?
El Govern pot o no recórrer la sentència del Jutjat del Social número 3 de Girona, que va donar origen a la qüestió prejudicial i, si s’escau, en cas de ser recorreguda, es desconeix fins a quin òrgan judicial poguessin aconseguir els recursos. O bé, podria adaptar la normativa a fi d’ajustar a la directiva europea.

10) Si vull reclamar, fins quan puc fer-ho? No hi ha un termini determinat. No obstant això, per a aquells pares que vulguin cobrar els endarreriments des de l’1 de gener del 2016 es recomana fer-ho en els tres mesos des que es va dictar la sentència de Tribunal de Justícia Europeu, és a dir és aconsellable fer-ho abans del 12 de març de 2020. no obstant això, es pot presentar la reclamació per sol·licitar el complement amb posterioritat a aquesta data.

X